Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/beads slider.jpg/Slider_images/hma2024 new version for slider new version.jpg/Slider_images/slider new.jpg/Slider_images/LAKASTAH BEDUDUN SLIDER low.jpg

GAMBAR AKTIVITI

Gambar-gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

PENERBITAN

Penerbitan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

MUAT TURUN

Muat turun borang-borang atau maklumat yang disediakan

 


PENGUMUMAN MENGENAI TIKET KEMASUKAN BAGI BEBERAPA FASILITI MUZIUM DI BAWAH KAWALAN JABATAN MUZIUM-MUZIUM / ANNOUNCEMENT ON THE INTRODUCTION OF ENTRANCE FEES FOR SELECTIVE MUSEUMS FACILITIES UNDER THE DEPARTMENT OF MUSEUMS, MINISTRY OF CULTURE,YOUTH&SPORTS

POSTER PROMO TICKET PRICE MUSEUM.jpg

Jabatan Muzium-Muzium sukacita memaklumkan mengenai pengenaan tiket kemasukan bagi tiga (3) buah muzium di bawahnya, iaitu Muzium Alat Kebesaran Diraja, Muzium Teknologi Melayu dan Muzium Maritim Brunei Darussalam.

The Museums Department announces the introduction of entrance fees for three (3) museums facilities under its purview, namely the Royal Regalia Museum, Malay Technology Museum and Brunei Darussalam Maritime Museum.

5/18/2024 9:00 AM -----------------------------
Pameran Manik : 1000 tahun
6/5/2024 2:00 PM -----------------------------
Pameran Imbauan Silam dan Sekarang
6/13/2024 12:00 AM -----------------------------
Sambutan Hari Arkib Antarabangsa
6/20/2024 9:00 AM -----------------------------
Kenali Arkeologi

Lawatan ke MDB daripada Biro Mencegah Rasuah (BMR)

Lawatan BMR ke MDB jun 2024 cover.jpeg

10 Jun 2024/3 Zulhijjah 1445

Rombongan daripada Biro Mencegah Rasuah (BMR) mengadakan lawatan ke Muzium Daerah Belait

SEAMEO SPAFA 2024

JUN BANGKOK SEAMEO SPAFA 2024.jpeg

​10-14 Jun 2024/3-6 Zulhijjah 1445

Dua Pegawai daripada Jabatan Muzium-Muzium menghadiri SEAMEO SPAFA International Conference di Bangkok, Thailand.

Muzium Alat Kebesaran Diraja terima lawatan daripada Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Integrasi Serantau, Republik Ghana

Lawatan republik ghana MAKD jun24 cover.jpeg

8 Jun 2024 / 1 Zulhijjah 1445

Bersempena dengan lawatan rasmi ke Negara Brunei Darussalam, Yang Berhomat Shirley Botchwey, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Integrasi Serantau, Republik Ghana dan rombongan berkesempatan untuk mengadakan lawatan ke Muzium Alat Kebesaran Diraja

Majlis Pelancaran Pameran Imbauan Silam dan Sekarang

Pameran Imbauan Silam dan Sekarang cover.jpeg

​5 Jun 2024/27 Zulkaedah 1445

Pameran Imbauan Silam dan Sekarang membuka tirai di Galeri 4, Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja

logo HMA 2024.jpg