Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/HMA slider 2022.jpg/Slider_images/HK38 Slider-01 low 1.jpg/Slider_images/LAKASTAH BEDUDUN SLIDER low.jpg

GAMBAR AKTIVITI

Gambar-gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

PENERBITAN

Penerbitan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

MUAT TURUN

Muat turun borang-borang atau maklumat yang disediakan

 


Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja

Hab 3.jpg

Bandar Seri Begawan, Ahad, 27 Rabiulawal 1444 bersamaan 23 Oktober 2022.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Perasmian Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. 


12/1/2022 8:00 AM -----------------------------
Jualan buku terbitan Jabatan Muzium-Muzium
12/1/2022 8:00 AM -----------------------------
Kenyataan Sebutharga Bilangan 23
12/1/2022 8:00 AM -----------------------------
Kenyataan Sebutharga Bilangan 24
12/1/2022 4:00 PM -----------------------------
Fun At The Hub

Berhibur di Hab - Fun At The Hub

Fun at The HUb.jpeg

Khamis, 1 Disember 2022 – Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Sempena cuti penggal persekolahan penghujung tahun 2022, Jabatan Muzium-Muzium dengan kerjasama Sparks Co. sedang mengadakan aktiviti bernama Fun at The Hub mulai 1 Disember hingga 18 Disember 2022.

Bazar Buku 2022

Bazar Buku.jpeg

1 Disember 2022 - Jabatan Muzium-Muzium menyertai Bazar Buku 2022 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Kempen Kebersihan di Taman Arkeologi Kota Batu

Kempen Kebersihan E.jpeg

29 November 2022 - Kempen Kebersihan sepadu Jabatan Muzium-Muzium dan Pusat Sejarah Brunei telah diadakan di kawasan Taman Arkeologi Kota Batu.  

Hari Terbuka Muzium Alat Kebesaran Diraja

Hari Terbuka MAKD 1.jpeg

​November 2022 - Muzium Alat Kebesaran Diraja meriah dengan lawatan penuntut-penuntut sekolah menengah dan murid-murid sekolah rendah yang dijemput untuk mengikuti aktiviti sempena 30 tahun pembukaan Muzium Alat Kebesaran Diraja. 

FATH Opening.jpg

​Waktu operasi sepanjang Fun At The Hub