Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/esei.jpg/Slider_images/Pameran Sebati dalam Jalinan Warna.jpg/Slider_images/Jadual Pameran Jejak Seni Bina 2019.jpg/Slider_images/Bandar Seri Begawan Capital of Islamic Culture.jpg/Slider_images/1.jpg

GAMBAR AKTIVITI

Gambar-gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

PENERBITAN

Penerbitan oleh Jabatan Muzium-Muzium

 

MUAT TURUN

Muat turun borang-borang atau maklumat yang disediakan

 


Menjunjung Kasih Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Riadah Berbasikal 2019.jpeg

​Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan pada Ahad, 8 September 2019 sempena Riadah Berbasikal Keputeraan 2019

8/25/2019 12:00 AM -----------------------------
Pameran Regata 2019

Riadah Berbasikal 2019

r10.jpeg

Ahad, 8 September 2019 - Taman Sir Haji Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. 

Pameran Regata 2019

Regatta2019.jpeg

​Ahad - 25 Ogos 2019 - Galeri Seni, Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan mempamerkan pameran sempena Regata 2019 bertajuk Melestarikan Warisan Teknologi Melayu : Memburis Perahu.

Kejohanan Bola Jaring KKBS 2019

NetballJMM.jpeg

​Jumaat, 6 Julai 2019 - Pasukan dari Jabatan Muzium-Muzium menyertai Kejohanan Bola Jaring Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 2019. 


JMM singgah ke Sekolah Rendah Orang Kaya Setia Bakti, Kilanas

Etno.jpeg

​31 Ogos 2019 - JMM singgah ke Sekolah Rendah Orang Kaya Setia Bakti, Kilanas

Poster Peraduan Menulis Esei.jpg