Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAnnouncements

  
Front page Description
Front page image
  

Sempena Bandar Seri Begawan sebagai Ibu Negara Kebudayaan Islam bagi Rantau Asia Tahun 2019

Jejak Seni Bina.jpeg

  

Sabtu, 2 Disember 2017 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan sukacita memaklumkan bahawa sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta, Bangunan Alat Kebesaran Diraja ditukar nama kepada Muzium Alat Kebesaran Diraja bermula hari ini (1Disember 2017) dan seterusnya memperkenalkan logo muzium yang baru; iaitu gabungan payung dan kubah ‘dome’.

BN-bandar-regalia-ansicht.jpg