Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMonumen dan Tapak-Tapak Arkeologi

MONUMEN BERSEJARAH DAN TAPAK-TAPAK ARKEOLOGI YANG DIWARTAKAN

Jabatan Muzium-Muzium juga memainkan peranan yang penting dalam mengawal dan memelihara monumen dan tapak-tapak bersejarah di negara ini supaya ianya tidak dimusnahkan oleh arus pembangunan negara yang berkembang pesat. Untuk ini, Jabatan Muzium-Muzium telah diperuntukan dengan satu akta yang dikenali sebagai Akta Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam, 1967, edisi semakan 1984, 1990, 2002. 

Melalui Akta ini, Jabatan Muzium-Muzium telah dapat mewartakan monumen dan tapak bersejarah dan pewartaan ini telah meningkat dari tahun ke tahun daripada satu tapak pada tahun 1967 kepada lebih 30 buah tapak dan monumen sehingga tahun 2015. 

Pencalonan monumen dan tapak bersejarah adalah atas sokongan Lembaga Muzium dan mesti memenuhi empat kriteria iaitu mempunyai nilai sejarah dan berusia lebih 50 tahun; mempunyai seni bina yang unik; mempunyai nilai budaya dan pembelajaran, dan mempunyai nilai ekonomi jika dimajukan. 
Di antara monumen dan tapak ini ialah:

Daerah Kategori Nama Tahun diwartakan
Brunei dan MuaraMonumen [13]
 1. Tugu Jam
 2. Gerbang Sempena Perpuspaan
 3. Batu Tarsilah
 4. Bubungan Dua Belas
 5. Istana Darussalam
 6. Bangunan Setiausaha Kerajaan
 7. Bangunan Kastam dan Eksais Diraja
 8. Bekas Bangunan Lapau Lama
 9. Rumah Jerambak
 10. Rumah Semaun
 11. Jambatan Clifford / Rangas
 12. Masjid Omar Ali Saifuddien
 13. Dewan Majlis

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2011

2011

2010

2011

2011

Tapak [3]
 1. Kota Batu, 120 ekar
 2. Tapak Sungai Limau Manis, 100 ekar
 3. Lombong Arang Batu, 65 ekar

1967

2006

2006

Makam [13]
 1. Makam Sultan Syarif Ali , Kota Batu
 2. Makam Sultan Bolkiah, Kota Batu
 3. Makam Sultan Husin Kamaluddin, Luba
 4. Makam Sultan Omar Ali Saifuddin I, Makam Diraja
 5. Makam Sultan Muhammad Tajuddin, Makam Diraja
 6. Makam Sultan Muhammad Jamalul Alam I, Makam Diraja
 7. Makam Sultan Muhammad Kanzul Alam, Makam Diraja
 8. Makam Sultan Omar Ali Saifuddin II, Makam Diraja
 9. Makam Sultan Abdul Momin, Makam Diraja 
 10. Makam Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin, Kubah Makam Diraja
 11. Makam Sultan Muhammad Jamalul Alam II, Kubah Makam Diraja
 12. Makam Sultan Ahmad Tajuddin, Kubah Makam Diraja
 13. Makam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Kubah Makam Diraja

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2011

2006

2006

2006

2006

BelaitMonumen [2]
 1. Istana Manggellela
 2. Bekas Rumah Kediaman Pegawai Daerah Belait

2006

2006

Tutong

Monumen [3]

 1. Istana Pantai
 2. Bangunan Lama Pejabat Daerah Tutong dan Mahkamah
 3. Jeti Kuala Tutong

2006

2006

2011

TemburongMonumen [1]Tugu Peringatan Pekan Bangar2006
Tapak [1]Tapak Industri Getah Labu Estet, 11 ekar2006